Bygg opp tillit

Å bygge tillit til bedriften og produktet du selger er en ekstrem viktig jobb. En rekke forhold har betydning for i hvilken grad kunden oppfatter bedriften tillitvekkede og seriøs.

At kunden er fornøyd med produktet og synes produktet svarer til forventningene og at ytelsen står i forhold til prisen er selvsagt meget viktige faktorer, men jeg vil ikke gå nærmere innpå dem her, fordi de forutsetter at produktet er allerede er solgt. Det sentrale er å bygge opp tillit som fører til salg.

Informasjon

Om produktet:
Du har "ubegrenset" med plass når du bruker nettet som informasjonsmedium. Kjør på med tester og omtaler, og spe gjerne på med bilder dersom det er naturlig (Gi brukeren muligheten til selv å bestemme om han vil laste ned bildene.) Link til leverandører i andre land hvis det er snakk om et "internasjonalt" produkt. Gi kunden teknisk informasjon om produktet. Det øker oppfattelsen av at det er et seriøst produkt.

Om bedriften:
Mange er redd for såkallte "postboksfirmaer". Oppgi fullstendig adresse, telefonnummer og faxnummer. Legg gjerne inn bilder av ansatte og spesiellt kontaktpersoner, og bilder fra produksjon, lager, bedriftens fasade o.l. Opplys hvem som er dine samarbeidspartnere (kunder og leverandører) i de tilfeller det er narturlig. Oppgi organisasjonsnummer.

Om betingelser
Oppgi "alt" ang. pris, avgifter, frakt, toll o.l. slik at kunden ikke får seg en negativ overraskelse når regningen kommer.

Hyppige oppdateringer er viktig
Selv om du ikke har endret prisen siden 1997, er det viktig at du med jevne mellomrom oppdaterer og gjør små forandringer på siden. Legg gjerne inn "sist oppdatert dagen idag"

La dine kunder frivillig tegne seg for et "nyhetsbrev".
Det er viktig at det er frivillig, og at kunden har mulighet til selv å melde seg på/av. Du finner en gratis, reklamefinansiert, "nyhetsbrevadministrator" her, et program om gjør det hele litt enklere.
Nyhetsbrev kan inneholde ekstratilbud, produktnyheter, informasjon om bedriften, oppdatering av internettsider o.s.v. Dette punktet må tilpasse bedriftens profil. Ideelt sett bør kunden som mottar nyhetsbrevet føle at de tilhører en eksklusiv "klubb"
Ikke send dem for ofte, det bør være minst 14 dager mellom hvert brev, ellers blir kunden lei, og melder seg av. Det bør heller ikke gå for lang tid mellom hvert nyhetsbrev. Folk skifter e-mailadresse ofte for tiden. Et sted mellom 14 dager og 2 måneder bør være et intervall man holder seg innenfor.

Bruk chat, gjestebok, diskusjonsforum, avstemninger og andre interaktive løsninger. (Slike løsninger finner du her)
En kunde som skriver et innlegg i et diskusjonsforum vil alltid komme igjen for å se om noen har svart på innlegget. Dette tilbudet får m.a.o. kunden til å bruke firmaets sider mer aktivt. En positiv bieffekt er at det kan være arbeidssparende for bedriften. Dersom flere kunder lurer på det samme, kan de finne svaret i diskusjonsforumet istedenfor å sende e-mail til bedriften.